Od seba

Sebavýchovou sa dá premôcť mnohá zdanlivá nevyhnutnosť, podmienená spoločensky alebo hospodársky.

Advertisements

Samo

Klebety urputne tvrdili, že posledné básnikove slová pred samovražednou smrťou zneli: “Súdruhovia, nestrieľajte!”

Duch národa

Zapamatajte si moje slová, pán Dedalus. Anglicko je v rukách židov. Na všetkých najvyšších miestach: financie, tlač. A židia sú znakom úpadku národa. Kdekoľvek sa dajú dokopy, požierajú národu jeho životnú silu. Už niekoľko rokov to pozorujem. Kým my nečinne stojíme, židovskí obchodníci konajú dielo skazy. Staré Anglicko umiera.

– James Joyce; Ulysses –