Tam

Našiel kľúč od neviditeľného sveta.

Odomkol.

Otvoril.

Nikto nevchádza.

Nikto nevidí.

Advertisements

Autori a konzumenti

Autori gýča musia disponovať určitými zručnosťami porovnateľnými so zručnosťami falošného hráča, aby ich diela vôbec mohli nadviazať kontakt s konzumentom.

Kto sa spýtal?

Neopytuj sa, krič, ako ti hrdlo ráči, lebo inak by zostalo ticho okolo teba – sám si zakrič otázku a uver ozvene, že to bola ona, a odpovedaj ozvene, aby si počul aspoň svoje slovo.